контакти кошница начало

Професионални монтажи

Потребителски кредит по прогрема за Енергийна ефективност дава възможност да се изгради на кредит отоплителна инсталация с ГАЗОВ КОТЕЛ или КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ.

В момента такиви кредити предлага    и     

 

 

 

Комерторг ЕООД е регистриран доставчик/монтажник по програма REECL и изградило няколко отоплителни системи на клиенти, ползващи кредит "Енергийна ефективност".

  предлага кредити за газификация