контакти кошница начало

Професионални монтажи

Производсвена програма на WILO.                            

МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ.

Икономичното захранване на сгради налага все повече използването на иновативни системи от оптимално съгласувани компоненти. Било то в едно- и двуфамилни къщи, в индустриални, административни и обществени сгради, болници или хотели: Wilo убеждава навсякъде с високоефективните си помпи и системи за отоплителна техника, климатизация, водоснабдяване и отводняване. Много процеси на услугата Factility Management могат да бъдат регулирани и управлявани удобно от сградната автоматизация. Тук високоефективните помпи на Вило и помпените системи Вило с електронно управление предлагат най-добрите технологични условия на пазара. Те подхождат напълно във всяка система и опционално могат да бЪдат свързвани към сградната автоматизация. Така те предлагат отлични възможности за спестяване на разходи за енергия и поддръжка. Инвестиция, която се изплаща бързо и в дългосрочен план се възвръща многократно.


Избор на разширителен съд.                      

Тази информация ще Ви помогне за изчисляването на разширителния съд.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:

Налягането на предварително сгъстения въздух в хидрофорния съд трябва да бъде регулирано в съответствие с входното налягане на хидрофорната система. Например, входното налягане, определено за системата, е на 5 бара, значи налягането на предварително сгъстения въздух в хидрофорния съд трябва да бъде 5 бара. Тоест регулирано на величина от 5 бара с помощта на вентила.

ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ:

Долу е показан пример за изчисляване на общия обем на мембранния разширителен съд .VE = 0.33 х Qmax х (PA + 1) / ΔP(A - E) x S , (m3)

Qmax = максимален дебит на хидрофора

PA = изходно налягане на хидрофора (бар)

ΔP(A - E) = работен интервал на хидрофора (разликата между входното и изходното налягане)

S = абсолютно число (числото на включвания / изключванията за 1 час)ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ:

Qmax = 10 m3 /h

PA = 6 Bar

ΔP(A - E) = 1.5 Bar

S = 30

VE = 0.33 x 10 x (6 + 1) / (1.5 х 30)

VE = 0.513 m3

В системата е необходимо да се използва разширителен съд с обем 500 литра.