контакти кошница начало

Професионални монтажи

Слънчеви колектори приемат топлинна енергия от слънцето и я преобразуват в използваема топлина.

                           

Основни характеристики на слънчеви колектори с вакуумни тръби.

НАДЕЖДНИ И ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ВАКУУМНИ ТРЪБИ.

  Вакуумните тръби са абсорберът на слънчевия колектор.                 

 Всяка вакуумна тръба се състои от две стъклени тръби, изработени от изключително здраво боросиликатно стъкло. Външната тръба е прозрачна и позволява слънчеви лъчи да преминават през нея с минимално отражение. Вътрешната тръба е покрита със специален селективен слой (AI-N/AI), който усвоява слънчевата радиация и има минимални отражателни свойства. В основата си двете тръби са споени една за друга и въздуха, съдържащ се в пространството между тях е изтеглен. По този начин се образува вакуум, който е много добър изолатор. Изолационните свойства са толкова добри, че докато вътрешността на тръбата може да бъде 150оС, външната тръба е студена на допир. Това означава, че вакуумнотръбни колектори могат да работят много добре дори при минусуви температури, когато плоските колектори не могат поради загуба на топлина.

МЕДНИ ТОПЛИННИ ТРЪБИ ЗА БЪРЗ ТРАНСФЕР НА ТОПЛИНА.

Принципът на действие на топлинна тръба в действителност е относително прост. В топлинна тръба има точно определо количество пречистена вода и някои специалне добавки в среда на подналягане - вакуум. На морското равнище водата завира при 100оС, но на върха на някоя планина температурата на кипене ще бъде по-ниска от 100оС. Това се дължи на разликата в атмосферно налягане.    

По този начин в топлинните тръби, използвани при слънчевите колектори точка на кипене е едва 30оС. Така че, когато топлинната тръба е загрята над 30оС, водата се изпарява. Тази пара бързо се издига до върха на топлинната тръба, където отдава топлината си. При отдаване на топлината си парата кондензира и се образува течност, която се връща към дъното на топлинната тръба още веднъж за да повтори процеса.

СТАБИЛНА РАБОТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН (ТРЪБИ, ПАСИВНО СЛЕДЯЩИ СЛЪНЦЕТО).

   Слънчеви колектори са ная-ефективни когато слънчевите лъчи падат перпендикулярно на повърхността им. Благодарение на цилиндричната си форма вакуумните тръби са в състояние да поглъщат с висока ефективност слънчева енергия през целия ден, докато плоските слънчеви колектори поглъщат максималното количество слънчева енергия само около обяд, когато слънцето е перпендикулярно на колекторната повърхност.

ЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЯ. Връзката между вакуумните топлинни тръби и събирателния колектор е суха. Затова при евентуално счупване на тръба, тя може да бъде заменена при работеща система. В случай когато само стъклото е засегнато, може да се подмени без да се подмена медната топлинна тръба. Това освен, че е изключително лесно е и евтино.

КОРОЗИЙНО УСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ НА СЪБИРАТЕЛНИЯ КОЛЕКТОР.

ПРИЛОЖИМИ КАТО ЗА БИТОВИ ТАКА И ЗА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ.

Технически характеристики

Модели

Обща

площ, м2

К-во

тръби

Размер, м Тегло, кг
TZ58/1800-10R 1.31 10 2020x995x155 39.9
TZ58/1800-15R 1.97 15 2020x1410x155 58.3
TZ58/1800-20R 2.62 20 2020x1825x155 77.1
TZ58/1800-25R 3.49 25 2020x2240x155 96.1
TZ58/1800-30R 3.93 30 2020x2655x155 114.1

  

Производител:   SANRAIN, Китай