контакти кошница начало

Професионални монтажи

Тази информация ще Ви помогне за изчисляването на разширителния съд.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:

Налягането на предварително сгъстения въздух в хидрофорния съд трябва да бъде регулирано в съответствие с входното налягане на хидрофорната система. Например, входното налягане, определено за системата, е на 5 бара, значи налягането на предварително сгъстения въздух в хидрофорния съд трябва да бъде 5 бара. Тоест регулирано на величина от 5 бара с помощта на вентила.

ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ:

Долу е показан пример за изчисляване на общия обем на мембранния разширителен съд .

 

VE 0.33 х Qmax  х  (PA + 1)  /  ΔP(A - E)  x S ,  (m3)

          Qmax =  максимален дебит на хидрофора

          PA = изходно налягане на хидрофора (бар)

             ΔP(A - E) = работен интервал на хидрофора (разликата между входното и изходното налягане)

          S = абсолютно число (числото на включвания / изключванията за 1 час)

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ:

Qmax = 10 m3 /h

PA = 6 Bar

ΔP(A - E) = 1.5 Bar

S = 30

VE = 0.33 x 10 x (6 + 1) / (1.5 х 30)

VE = 0.513 m3

В системата е необходимо да се използва разширителен съд с обем 500 литра.