контакти кошница начало

Професионални монтажи

Q8RF многозонов безжичен програмируем термостат
172.00лв

Описание на Q8RF многозонов безжичен програмируем термостат

Многозонов безжичен, програмируем стаен термостат Computherm Q8RF.

Основният комплект съдържа два термостата и едно приемно устройство.

При необходимост оборудването може да се увеличи с още два термостата.

Приемникът получава сигнали от термостатите, управлява котела и дава сигнал на зоновите вентили да затварят / отварят максимум четири зонови клапана.

Разделянето на отоплителната инсталация на зони позволява независимото отопление на отделни зони, но при необходимост може да се отопляват и всички зони едновременно. Така се осигурява възможност да бъдат отоплени тези помещения, които и когато има нежда.

Между стайните термостати и приемното устройство съществува радиочестотна връзка и не е необходимо полагането на кабел за връзка между термостатите и котела.

Приемното устройство и термостатите имат отделно свой код за сигурност и затова чужди външни радиочестоти не могат да смущават сигурна работа на уреда.

Инструкция за монтаж и експлоатация 

Задайте ни въпрос: